OPTICKÁ LABORATOŘ

Tvrdé kontaktní čočky

Naše činnost:

  • Celkové oční vyšetření s aplikací všech typů měkkých kontaktních čoček.
  • Aplikace a výroba individuálních korneálních a sklerálních tvrdých kontaktních čoček.
Tvrdé kontaktní čočky

Korneální tvrdé kontaktní čočky :

Jsou zhotovovány z kvalitních RGP materiálů propustných pro kyslík individuálně dle potřeb každého pacienta vzhledem k jeho stavu a pokročilosti nálezu. Tyto čočky jsou určeny hlavně pro pacienty s keratokonem, nepravidelným astigmatismem a všemi dalšími asymetriemi rohovky, které jsou nekorigovatelné jinou korekční pomůckou (brýle, měkké kontaktní čočky).

Tyto čočky jsou po indikaci plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami pod kódem 94859.

Tvrdé kontaktní čočky

Sklerální tvrdé kontaktní čočky :

Jsou zhotovovány z PMMA a jsou určeny pro pacienty s vysokým stupňem deformace rohovky, pro které jsou korneální čočky již nedostačující. Pacienti nezřídka s aplikací této korekční pomůcky dosahují vizu 5/5.
sklerální čočka

Tyto čočky jsou po indikaci plně hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami pod kódem 94860.

Tvrdé kontaktní čočky

Více informací o tvrdých kontaktních čočkách zde.

 



© 2011 CM Optik, s.r.o. Nám. Svobody 18, 602 00 BRNO | Telefon: +420 542 210 404| e-mail: info@optickalaborator.cz | www.cmoptik.cz