OPTICKÁ LABORATOŘ

Podrobné informace o tvrdých kontaktních čočkách

Optická Laboratoř jako jediné pracoviště v České republice všechny typy tvrdých kontaktních čoček, které aplikuje, pro své klienty zároveň i vyrábí. Tím je zaručená obrovská potenciální variabilita dostupných parametrů a tím i optimální aplikace kontakní čočky na oku při korekci kontaktní čočkou řešitelných očních a refrakčních vad.

materiál pro výrobu čoček
Výchozí materiál ve formě tablety určený k výrobě
korneální a minisklerální kontaktní čočky

 

Kontaktní čočky jsou vyráběny pouze z kvalitních materiálů, které objednáváme ve formě tablet (viz. obrázek vpravo) v Kanadě a Anglii. Kontaktní čočky jsou ze základního materiálu kompletně zhotovovány až v Optické Laboratoři dle potřebných parametrů a to formou soustružení s následným důkladným leštěním. Vyjímku tvoří čočky sklerální, kde je nejprve základní tvar vylisován dle nejpodobnější šablony a až potom následuje další opracování na přesně zadané hodnoty.

Optická Laboratoř sídlí pouze na adrese Náměstí Svobody č.18 v Brně a nemá žádnou další pobočku a ani nedodává kontaktní čočky dalším subjektům. Kontaktní čočky jsou dodávány vždy pouze konkrétnímu koncovému uživateli.


Materiálů ze kterých se vyrábí TKČ (tvrdé kontaktní čočky) je široké spektrum. V naší laboratoři jsme vyzkoušeli desítky materiálů určených k této výrobě. Při jejich hodnocení sledujeme mnoho hledisek, např. :


  • permeabilita - schopnost materiálu propouštět kyslík k rohovce,
  • index lomu - lomivost materiálu čočky pro světlo,
  • uhel smáčivosti - úhel měřený mezí povrchem kapky a její kontaktní stranou s daným materiálem,
  • biokompatibilita - snášenlivost s lidskou tkání, malá dispozice k ukládání depozit,
  • životnost materiálu při každodenním používání a jeho snadná údržba,
  • optimální vlastnosti pro samotnou výrobu TKČ.

V současné době používáme k výrobě TKČ zejména Sulfon-fluorosulfone silicone polyacrylate copolymer a PMMA původem z Kanady.

Čočka sklerální (vlevo) průměr 24 mm a
čočka minisklerální (vpravo) průměr 20 mm

 


Sulfon-fluorosulfone silicone polyacrylate copolymer používáme pro naprostou většinou korneálních TKČ. Jeho permeabilita Dk=70, index lomu 1.475, úhel smáčivosti 7.1° a absorbce vody 3%. Má menší odolnost proti rozbití a poškrábání než PMMA, ale větší propustnost pro kyslík. Biologicky nezávadný a malá dispozice k ukládání depozit.


PMMA používáme pro čočky sklerální, minisklerální a při indikaci pro čočky korneální (minimálně). Jeho permeabilita Dk=0.1-0.3, index lomu 1.490, úhel smáčivosti 18° a absorbce vody 0%. Je odolný proti rozbití a poškrábání, biologicky nezávadný s malou dispozicí k ukládání depozit. Výborné optické vlastnosti, snadná údržba a vysoká životnost.

Čočka korneální průměr 9,4 mm

 


Korneální TKČ vyrábíme v průměru 8.8 mm až 12.0 mm, v základní křivce 5.8 mm až 8.6 mm po libovolných krocích s neomezeným počtem různých kombinací křivek, průměrů a zón podle potřeb konkrétního klienta.

Sklerální TKČ vyrábíme v průměru 15,4 mm až 25.4 mm. Protože tato čočka nabývá významných velikostních rozdílů, rozdělujeme ji do tří samostatných podkategorií (sklerální, minisklerální TYP A a minisklerální TYP B), viz. odstavec níže.

Čočka korneální průměr 9,4 mm a 11,0 mm
a čočka minisklerální (20 mm) vedle sebe

 


Sklerální TKČ vyrábíme v průměru 22,0 mm až 25.4 mm. V současné době většina našich klientů tuto čočku opouští a přechází na některou z čoček minisklerálních. Přesto pro některé klienty zůstává nenahraditelnou korekční pomůckou vzhledem ke stavu jejich očního nálezu.

Minisklerální TKČ TYP A poskytujeme našim klientům od roku 2008. Vyrabíme ji v průměru 20 mm a stejně jako čočku sklerální z PMMA. Přesto je tenčí, lehčí a menší. Dochází u ní také ke snadnější výměně slz a přináší vyšší komfort a prodlouženou dobu nošení.

Minisklerální TKČ TYP B vyrábíme ve třech velikostech 15.4 mm, 15.8 mm a 16.4 mm. Nabízíme ji jak z PMMA, tak i z plynopropustného materiálu (Dk=75). Našim klientům tento typ čoček poskytujeme od roku 2012.

Čočka korneální průměr 9,4 mm a 11,0 mm
a čočka minisklerální (20 mm) vedle sebe

 

Příklad závěrem :


Pacient muž 48 let, pracující ve stavebnictví v prašném prostředí, v roce 1997 byla z důvodu progredujícího keratokonu provedena oboustranná keratoplastika (transplantace rohovky).


V roce 1998 byly aplikovány TKČ korneální : snášenlivost není optimální, potíže se stabilitou čočky na oku vzhledem k pooperačnímu jizvení rohovky, dráždění v prašném prostředí. Vizus pravého oka s TKČ 5/10, levého 5/7.5slabě –5/10.


V roce 2008 byla naaplikována na pravé oko čočka minisklerální, na oku levém ponechána čočka korneální. Vizus pravého oka s TKČ 5/5, levého 5/7.5slabě –5/10.


Subjektivně: po půl roce nošení minisklerální čočky na pravém oku pacient spokojen, obtíže udávané v souvislosti s nošením korneální TKČ nepopisuje, na vlastní žadost přichází k aplikaci minisklerální TKČ na oko levé.© 2011 CM Optik, s.r.o. Nám. Svobody 18, 602 00 BRNO | Telefon: +420 542 210 404| e-mail: info@optickalaborator.cz | www.cmoptik.cz