OPTICKÁ LABORATOŘ

Historie

Optická laboratoř byla zřízena v roce 1969 národním podnikem Oční Optika jako specializované pracoviště, které navazovalo na práci Jana Altmana. Výroba a aplikace speciálních, individuálně zhotovovaných kontaktních čoček byla převzata podle anglické technologie a zkušeností anglických kontaktologů. Toto pracoviště zajišťovalo péči především o pacienty postižené keratokonem, afakií a poúrazových stavů. V neposlední řadě zde byly aplikovány kontaktní čočky pro korekci refrakčních vad. Protože aplikace měkkých kontaktních čoček byla ještě v plenkách, kontaktologové zde ověřovali tento nový materiál a sbírali první cenné zkušenosti.

V průběhu let pracoviště rozšiřovalo svoji působnost a kontaktní čočky byly poskytovány pacientům nejen z Československa, ale i Polska, Německa a Jugoslávie. Stále více začala převažovat péče o pacienty s keratokonem a refrakčními stavy očí, které nelze uspokojivě korigovat brýlemi.

V současné době je pracoviště součástí firmy CM Optik s.r.o. a působí v novém sídle v samém centru Brna na náměstí Svobody.© 2011 CM Optik, s.r.o. Nám. Svobody 18, 602 00 BRNO | Telefon: +420 542 210 404| e-mail: info@optickalaborator.cz | www.cmoptik.cz